Deskundigheidsbevordering Praktijkassistenten en Ondersteuners

Akkoord CAO Huisartsenzorg bereikt!!

NVDA

  • Bij- en nascholing
  • Juridisch advies
  • Congressen
  • Vakblad
  • CAO


Kwaliteitsregister

Een doktersassistent die zich in dit register inschrijft, maakt duidelijk aantoonbaar en zichtbaar dat hij/zij het vak uitoefent volgens een aantal kwaliteitseisen en hierop toetsbaar is. Zo is het duidelijk voor patiënten, werkgevers, beleidsmakers, politici en zorgverzekeraars dat ze met een professional te maken hebben die het vak serieus neemt en zijn/haar kennis op peil houdt!

Welkom bij DPA/O-dam

Welkom bij de DPA/O-dam!

DPA/O-dam is een werkgroep vanuit de WDH voor Deskundigheidsbevordering van de Praktijkassistenten en Ondersteuners werkzaam in de regio Dommel, Aa en Maas.
Wij bieden interessante, geaccrediteerde cursussen die erkend worden door het kwalititeitsregister.

Wil jij je kennis op peil houden of heb je altijd al meer willen weten over een bepaald onderwerp? Ga dan naar onze nieuwe website


www.wdh-dam.nlGraag tot ziens op één van onze cursussen!

Team DPA/O-dam

NIEUWSBRIEF DPA MEI 2017

Beste doktersassistentes en huisartsen,

Vanuit onze werkgroep merken we dat sommige huisartsen en doktersassistentes nog niet op de hoogte zijn van KABIZ - Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg.

Kabiz is een onafhankelijke organisatie die de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uitvoert. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.

KABIZ heeft als doel kwaliteit van beroepsbeoefenaren in de zorg zichtbaar te maken voor patiënten/cliënten, collega's, werkgevers en zorgverzekeraars. Zij kunnen het register raadplegen en controleren of de professional een kwaliteitsregistratie heeft en daarmee voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. Ook voor organisaties en instellingen is een kwaliteitsregistratie van werknemers een middel om naar buiten toe kenbaar te maken dat er continu wordt gewerkt aan kwaliteit. De geregistreerde beschikt over een eigen digitaal portfolio. Hierin wordt de deskundigheids-bevorderende activiteiten bijgehouden.

KWALITEITSCRITERIA 2016 – 2021
De doktersassistent moet minimaal 100 punten deskundigheidsbevordering behaald hebben in vijf jaar waarvan:
• minimaal 60 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing, waarvan minimaal 40 punten uit geaccrediteerde bij- en nascholing.
• minimaal 20 punten zijn behaald uit overige activiteiten, stagiaire begeleiden, protocol maken
• maximaal 20 punten vrij in te vullen, uit bij- en nascholing en/of overige activiteiten

TE WEINIG STAGE PLEKKEN!
Het Koning Willem 1 college in Den Bosch wil graag nogmaals onder de aandacht brengen dat er te weinig stageplaatsen zijn voor doktersassistentes. Hannie de Jong van het KW1C geeft aan dat ze een groot aantal leerlingen hebben maar helaas niet iedereen een stageplaats kunnen bieden.

Het is belangrijk om stagiaires te begeleiden want zij zullen uiteindelijk als wij met pensioen gaan ons werk over moeten gaan nemen. Bovendien is het is leuk maar ook belangrijk om je informatie en kennis te delen. We moeten ons vak promoten en weer aantrekkelijk maken.

KW1C organiseert op donderdag 22 juni a.s. van 18.30 – 20.30 uur in gebouw A, lokaal VA016.
een bijeenkomst om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over de opleiding.
U kunt zich aanmelden bij i.vandelaak@kw1c.nl

NASCHOLINGEN
Na de zomervakantie hebben we zeer leerzame en interessante nascholingen gepland staan.
We zijn bezig om in oktober 2017 een nascholing te organiseren vanuit Pharos over de multicultureel samenleving waar we momenteel in leven en als doktersassistentes met verschillende culturen te maken krijgen. Te zijner tijd zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen.

BELANGRIJKE WIJZING INSCHRIJVING DPA NASCHOLINGEN
Vanaf september 2017 kunt u zich niet meer inschrijven via www.dpa-dam.nl.
De inschrijvingen gaan via een andere website www.wdh-dam.nl waar ook de huisartsen, POH ’s zich o.a. kunnen aanschrijven. Meer informatie hierover volgt.

Voor vragen mag u altijd mailen naar dpa-dam@hotmail.com of bellen op 0624140531
coördinator DPA Debby de Voigt

Met vriendelijke groet namens het hele team van de DPA
Debby, Ilse, Ellen, Desiree, Irma, Toos, Mirjam en huisarts Antoinette Drossaert